Posts

LakeSide lake

Sunset at Bãi Trước (Front Beach)

Đồi Con Heo (Pig hill)

White angel smiley

Sun on the beach

Alma oasis - Long Hai

Bánh khọt Vũng Tàu

Bánh khọt Miền Đông CK tại Vũng Tàu

Quán bánh canh cá lóc Phúc Lân 2 chi nhánh tại Vũng Tàu

Giới thiệu món hột é tại Vũng Tàu

Giới thiệu về bánh bột lọc trần tại Vũng Tàu

Ăn thử bánh bột lọc trần tại Vũng Tàu

Đồi con heo - Núi Tao Phùng (Núi Nhỏ) - Vũng Tàu